(1)
Muslem, M. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PAKISTAN. Journal Kalam 2019, 7.